شرکت خدمات بندری و تخلیه و بارگیری هراز هرمز آرین درسال 1395 در زمینه خدمات بندری و دریایی تاسیس و به ثبت رسید و با تلاش شبانه روزی خود را در راستای توسعه کشور ، همگام با دیگر بخش ها حرکت نموده و امید است گامهای موثرتری در زمینه اشتغال زایی ، رشد و شکوفایی کشور بردارد. این شرکت با در اختیار داشتن 110.000 متر مربع ترمینال استاندارد و تجهیزات مدرن و به روز دنیا و زبده ترین نیروهای متخصص و مجرب حاضر به همکاری و مشارکت در کلیه خدمات بندری با تجار و شرکت هایی که در این زمینه فعالیت دارند می باشد.